Річка Ікопоть: інспекторами виявлено незаконні засоби лову

Фото: https://khmeln.dei.gov.ua/

Однією з гарантій екологічних прав громадян відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» є громадський контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що здійснюється, зокрема, громадськими інспекторами з охорони довкілля.

На сьогоднішній день на обліку в Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області перебуває 22 громадських інспектора з охорони довкілля, які  на громадських засадах, без увільнення від основного місця роботи і без додаткової оплати праці здійснюють громадський екологічний контроль на території області.

Так, 24 квіт­ня цього ро­ку з ме­тою ре­агу­ван­ня на ін­форма­цію міс­тян про ви­яв­ле­ні не­за­кон­ні за­со­би ло­ву, гро­мадсь­ки­ми ін­спек­то­ра­ми з охо­ро­ни дов­кілля Та­ра­сом Про­ка­зю­ком та Ва­си­лем Тим­чу­ком­бу­ло про­ве­де­но рейд на річ­ці Іко­поть в ме­жах міс­та Ста­ро­кос­тянти­но­ва, під час яко­го бу­ло ви­яв­ле­но та ви­лу­че­но з во­дой­ми 11 не­за­кон­них за­со­бів ло­ву (сі­ток). Риба, яка була в сітках, повернута до водойму.

Тож, якщо відчуваєте в собі сили та бажання стати на захист довкілля у своїй громаді, запрошуємо долучатись до команди Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області! Тільки спільними зусиллями на державному та громадському рівнях нам вдасться протидіяти правопорушенням природоохоронного законодавства!

Приєднуйтесь до нашого каналу у Telegram
Поділіться в соціальних мережах:

Популярне