ошукані

Хмельничанин привласнив 1,5 млн грн. двох підприємців

Меш­ка­нець Хмель­ницької об­ласті зна­хо­див ого­ло­шен­ня в Ін­терне­ті, те­ле­фо­ну­вав клі­єн­там і обі­цяв здій­сни­ти пос­тавки об­ладнан­ня для ви­роб­ниц­тва та пе­ре­ве­зен­ня па­лив­них гра­нул із тир­си, а та­кож сіль­сько­гос­по­дарсь­кої тех­ні­ки.

Популярне