У Полонному тимчасово не видаватимуть біометричні документи

Фото: https://denzadnem.com.ua/

Важ­ли­ву ін­форма­цію для жи­те­лів По­лонсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди по­ві­до­ми­ли в Міг­ра­цій­ній служ­бі Хмель­ницької об­ласті. Ві­ду­чо­ра, 4 січ­ня, у зв’яз­ку із тех­нічною проб­ле­мою ад­мі­ніс­тра­тив­ні пос­лу­ги гро­ма­дя­нам з офор­млен­ня та ви­да­чі бі­омет­ричних до­ку­мен­тів По­лонсь­ким сек­то­ром тим­ча­со­во не на­да­ва­ти­муть­ся.

Повідомляє газета «День за днем».

Приєднуйтесь до нашого каналу у Viber та Telegram
Поділіться в соціальних мережах:

Популярне